Overdracht lijfrentekapitaal moet binnen dertig dagen

Om klanten die hun lijfrentekapitaal willen overdragen meer houvast te geven, hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) afgesproken dat de overdracht van kapitaal van fiscaal gefaciliteerde verzekerings- en bankproducten in beginsel binnen dertig dagen moet plaatsvinden.

Dat moet meer zekerheid bieden aan consumenten die opgebouwd lijfrentekapitaal bij een verzekeraar om willen zetten in een bancaire lijfrente bij een bank en vice versa. De nieuwe maximumtermijn wordt opgenomen in de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdracht (OSK). Het nieuwe protocol treedt "in het vroege voorjaar van 2012" in werking. "Dit protocol, met tal van afspraken over stroomlijning en vereenvoudiging van procedures, wordt zo vormgegeven dat ook partijen die geen lid zijn van de NVB of het Verbond van Verzekeraars er optimaal bij kunnen aansluiten."

Het uitgangspunt is een zorgvuldige kapitaaloverdracht te waarborgen en heldere afspraken te hebben over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. "Belangrijke voorwaarde voor een snelle overdracht is dat er een eenduidig overdrachtsformulier wordt gehanteerd, dat duidelijk is welke documenten voorafgaande aan de overdracht vereist zijn en dat deze correct en volledig zijn ingevuld."