Veel onzekerheid over beleggingsverzekering

Veel onzekerheid over beleggingsverzekering

Veel onzekerheid over beleggingsverzekering
Een groot aantal Nederlandse huishoudens met beleggingsverzekeringen verkeert nog altijd in grote onzekerheid over de financiële toekomst. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een dinsdag gepubliceerd onderzoek.

Circa 1 op de 5 huishoudens weet niet of ze hun doelkapitaal gaan halen. Van de 800.000 huishoudens die dit wel weten, verwacht driekwart een financieel gat. Van ruim twee op de drie polissen is onbekend hoeveel financiële schade ermee is geleden.

Gaten dichten

AFM adviseert consumenten om snel actie te ondernemen om eventuele financiële gaten te dichten. Ook dringt de toezichthouder er bij verzekeraars en adviseurs op aan om zo spoedig mogelijk hun klanten te waarschuwen voor tekorten en te helpen met oplossingen.

Ruim 1 miljoen huishoudens heeft een beleggingsverzekering, vooral afgesloten om de hypotheek mee af te lossen of als aanvulling op het pensioen.

''Het is belangrijk dat consumenten met een beleggingsverzekering nu inzicht hebben in de situatie waarin ze verkeren om in de toekomst niet in financiële problemen te komen'', zegt AFM.

Opmerkelijk

Het Verbond van Verzekeraars vindt het opmerkelijk dat zoveel consumenten zo weinig afweten van hun polis. ''Het blijkt lastig om mensen te bewegen zich te laten verdiepen in hun beleggingsverzekering'', zegt een woordvoerder.

Verzekeraars hebben volgens hem het afgelopen jaar veel gedaan om klanten te wijzen op de mogelijkheden. ''Ook zijn er al veel polissen door verzekeraars actief omgezet of kosten verlaagd. Ons beeld is dat 60 procent van de mensen met een beleggingsverzekering al een nieuw product heeft of krijgt'', aldus de zegsman.