Onze werkwijze

Kennismaking en Analyse

 • Wij zullen u telefonisch benaderen
 • U ontvangt ons dienstverleningsdocument (DVD)
 • Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens inclusief kennis en ervaring
 • Inzicht krijgen in uw huidige pensioensituatie
 • Vastleggen van uw risicobereidheid
 • Vastlegging van uw doelstellingen

Advies

 • Een analyse maken van uw gegevens
 • Een vergelijking maken van uw huidige polis
 • Een passend advies en motivatie rapport uitwerken
 • Het bemiddelen bij het afsluiten van va een nieuw product
 • Het ondertekenen van de vereiste bescheiden
 • Evaluatie van het gesprek

Uitvoering

 • Wederom een controle van uw dossier
 • Verzenden van de bescheiden naar de verzekeraar
 • Afkoopbrief opmaken en een tweede gesprek
 • Verzenden van de afkoopbrief naar uw huidige verzekeraar
 • Financiele afwikkeling verder met u afronden

Nazorg

 • Het beantwoorden van al uw vragen
 • Het blijven monitoren van uw nieuwe product