Privacy statement

Ontwoekerdirect.nl is een initiatief van Inmo Advies B.V.

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website. Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan ontwoekerdirect.nl of gelieerde ondernemingen. 

Doeleinden van gegevensverwerking

Inmo Advies B.V. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn. Daarnaast kunnen er webstatistieken worden ontwikkeld. De door u verstrekte gegevens zullen worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs stelt, tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

Cookies

Inmo Advies B.V. kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren met als doel de website zoveel mogelijk op uw wensen en behoeften te laten aansluiten. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U hebt de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op deze site echter niet meer gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze site kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Ontwoekerdirect.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacywetgeving.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met ontwoekerdirect.nl

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek zullen wij dit doorvoeren in onze database. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@ontwoekerdirect.nl of per post; 

Inmo Advies B.V. / Ontwoekerdirect.nl
Postbus 501
1200 AM Hilversum 

Tel 035-7720541

Wijzigingen Privacy Statement

Inmo Advies B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.